De Lijn stelde haar besparingsplan 2015 voor. Men gaat opnieuw snoeien in het geregeld busaanbod, vooral in buitengebieden.

Beloofde investeringen op drukke lijnen mogen niet ten koste gaan van het openbaar vervoersaanbod op het platteland. Ook daar is de nood aan goed openbaar vervoer groot. Voldoende openbare basismobiliteit voor alle Vlamingen, ook vroeg, laat en in het weekend, is uiterst belangrijk. Punt aan De Lijn.

ACV roept via deze weg op om, samen met de werknemers uit de sector, een duidelijk signaal te geven aan de beleidsverantwoordelijken.

Laat hieronder je stem horen!